Programi për Karrierë dhe Punësim

Mirësevini në qendrën tonë të karrierës dhe punësimit

miCura Pflegedienste Münster

Pozita: Infermier/infermiere i/e përgjithshme ,  Münster, Gjermani

Publikuar më 01.01.2017. Aktive deri më 01.04.2021

Gjenerata 2017

miCura Pflegedienste Hamburg GmbH

Pozita: Infermier/infermiere i/e përgjithshme ,  Hamburg, Gjermani

Publikuar më 01.01.2017. Aktive deri më 01.04.2021

Gjenerata 2017

miCura Pflegedienste Berlin GmbH

Pozita: Infermier/infermiere i/e përgjithshme ,  Berlin, Gjermani

Publikuar më 01.01.2017. Aktive deri më 01.04.2021

Gjenerata 2017

AGAPLESION BETHESDA KLINIK ULM gGmbH

Pozita: Infermier/infermiere i/e përgjithshme , Ulm, Gjermani

Publikuar më 01.01.2017. Aktive deri më 01.04.2021

Gjenerata 2017

miCura Pflegedienste München / Dachau GmbH

Pozita: Infermier/infermiere i/e përgjithshme , Dachau, Gjermani

Publikuar më 01.01.2017. Aktive deri më 01.04.2021

Gjenerata 2017


Faqe 9 nga 10

;