Programi për Karrierë dhe Punësim

Mirësevini në qendrën tonë të karrierës dhe punësimit

AGAPLESION EVANGELISCHES KRANKENHAUS MITTELHESSEN

Pozita: Infermier/infermiere i/e përgjithshme , Giessen, Gjermani

Publikuar më 01.01.2017. Aktive deri më 01.04.2021

Gjenerata 2017

AGAPLESION ALLGEMEINES KRANKENHAUS HAGEN

Pozita: Infermier/infermiere i/e përgjithshme ,  Hagen, Gjermani

Publikuar më 01.01.2017. Aktive deri më 01.04.2021

Gjenerata 2017

miCura Pflegedienste München-Ost

Pozita: Infermier/infermiere i/e përgjithshme ,  Munich, Gjermani

Publikuar më 01.01.2017. Aktive deri më 01.04.2021

Gjenerata 2017

miCura Pflegedienste Düsseldorf GmbH

Pozita: Infermier/infermiere i/e përgjithshme ,  Düsseldorf, Gjermani

Publikuar më 01.01.2017. Aktive deri më 01.04.2021

Gjenerata 2017

miCura Pflegedienste Nürnberg GmbH

Pozita: Infermier/infermiere i/e përgjithshme ,  Nuremberg , Gjermani

Publikuar më 01.01.2017. Aktive deri më 01.04.2021

Gjenerata 2017


Faqe 8 nga 10

;